24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoithongtin@vista.gov.vn 024-38256203; 62941739

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ được xác định như một định hướng quan trọng của hoạt động thông tin khoa học và công nghệ

Comments are closed.