24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoithongtin@vista.gov.vn 024-38256203; 62941739

Hội thảo khoa học „Chuyển đổi số trong hoạt động thông tin khoa học và công nghệ“

Đồ Sơn, Hải Phòng, 08/01/2020. Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Thông tin KH&CN Việt Nam (27/01/2000-27/01/2020), Hội đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học Chuyển đổi số trong hoạt động thông tin khoa học và công nghệ bằng kinh phí xã hội hoá.

Hội thảo đã nhận được 17 báo cáo khoa học liên quan đến chuyển đổi số trong hoạt động thông tin KH&CN. Nội dung các báo cáo đề cập đến những vấn đề chung của chuyển đổi số tới hoạt động thông tin-thư viện Việt Nam và các tham luận trình bày dưới góc nhìn của các Trung tâm thông tin-thư viện Bộ/Ngành và các doanh nghiệp về chuyển đổi số trong lĩnh vực của mình. Những báo cáo gửi và trình bày tại Hội thảo gồm:

 • Chuyển đổi số trong phát triển tài nguyên thông tin khoa học và công nghệ số / Ths. Cao Minh Kiểm
 • Chuyển đổi số ngành thông tin khoa học và công nghệ để hội nhập quốc tế / TS. Tạ Tuấn Anh.
 • Chuyển đối số với hoạt động thông tin-thư viện / TSKH. Nguyễn Thị Đông
 • Nhân văn số và vai trò của thư viện trong hỗ trợ cộng đồng học thuật số / Đỗ Văn Hùng và Trần Hồng Hạnh.
 • Quyền tác giả và giải pháp cho quá trình chuyển đổi số đối với thông tin khoa học và công nghệ / PGS. TS. Trần Văn Hải, Hoàng Lan Phương và Ths. Trần Thị Thanh Huyền
 • Quy định liên quan đến quyền tác giả trong hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam và hoạt động thư viện phù hợp quy định trên / Ths. Nguyễn Lê Phương Hoài.
 • Chuyển đổi số trong dịch vụ công / CN. Nguyễn Danh Hoàn
 • Chuyển đổi số trong khai thác thông tin và phổ biến dịch vụ thông tin – thư viện / Hoàng Dũng.
 • Chuyển đổi số ở các thư viện Việt Nam: lộ trình cần thiết để phục vụ cách mạng công nghiệp 4.0 / Ths. Nguyễn Hữu Giới.
 • Chuyển đổi số và số hóa trong hoạt động thông tin khoa học và công nghệ / Hà Thị Lan.
 • Xu hướng phát triển kho dữ liệu số và mô hình kho dữ liệu số tại Trung tâm thông tin và Dự báo kinh tế-xã hội quốc gia / Ths. Đặng Thị Xuân, Ths. Nguyễn Hồng Liên, Ths. Mai Thị Thu và Ths. Hoàng Kim Dung.
 • Vai trò của dữ liệu trong tiến trình chuyển đổi số của hệ thống thông tin phân tích, dự báo kinh tế-xã hội / Ths. Lê Thị Ninh và Ths.  La Thị Hoàn.
 • Thư viện ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng tới chuyển đổi số / Vũ Thúy Hậu.
 • Tạo lập và khai thác nguồn lực số trong hệ thống thư viện chuyên ngành khoa học xã hội / Ths. Nguyễn Lê Phương Hoài.
 • Tác động từ hành vi người dùng tin số đến hoạt động của Trung tâm Thông tin – Thư viện Học viện Ngân hàng / Ths. Nguyễn Thị Ngọc và Ths. Trần Thị Tươi.
 • Chuyển đổi số: Góc nhìn của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam / TS. Đoàn Hải Yến, CN. Hoàng Thị Bằng và CN. Vũ Đoàn Minh Thuý.
 • Xây dựng và phát triển mạng lưới thông tin khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng hướng tới chuyển đổi số / Lê Thị Thu Giang.

Các báo cáo đã được tập hợp và in thành tài liệu “Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Chuyển đổi số trong hoạt động thông tin khoa học và công nghệ”. H. : NXB Thanh Niên, 2020. 194 trang. ISBN: 978-604-978-371-5. Các báo cáo cũng được phổ biến trên Website của Hội Thông tin KH&CN Việt Nam (http://hoithongtin.org.vn/hoi-thao/hoi-thao-2020/)

Hội thảo đã làm rõ được nhiều khía cạnh lý luận và thực tiễn của chuyển đổi số đối với hoạt động thông tin và thư viện ở Việt Nam. Những báo cáo đăng tải trong kỷ yếu là tài liệu tham khảo có giá trị cho công tác nghiên cứu khoa học và cho hoạt động thực tiễn của các cơ quan thông tin – thư viện ở Việt Nam.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI THẢO