24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoithongtin@vista.gov.vn 024-38256203; 62941739

Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của Việt Nam

CSDL Tài liệu KH&CN trong nước (STD)

CSDL Nhiệm vụ KH&CN (Truy cập)

CSDL về sở hữu công nghiệp (Cục Sở hữu trí tuệ)

CSDL Tiêu chuẩn quốc gia

CSDL Luận án tiến sỹ (Thư viện quốc gia Việt Nam)

Cơ sở dữ liệu nước ngoài:

CSDL KH&CN tích hợp thế giới WorldWideScience

CSDL Y học (PubMed Central) – Thư viện Y học quốc gia Hoa Kỳ

CSDL Nông nghiệp (Agricola) –  Thư viện Nông nghiệp quốc gia Hoa Kỳ

Google Scholar– CSDL thư mục trên Internet