24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoithongtin@vista.gov.vn 024-38256203; 62941739

Giới thiệu

Chủ tịch VUSTA Đặng Vũ Minh tặng bức trướng nhân Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội

Hội Thông tin khoa học và công nghệ Việt Nam (tên giao dịch tiếng Anh là Vietnam Association for Scientific and Technological Information, viết tắt là VASTI) là tổ chức xã hội-nghề nghiệp tự nguyện của công dân và các cơ quan/tổ chức/doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trực tiếp hoặc gián tiếp trong lĩnh vực thông tin, thư viện, tư liệu, thống kê khoa học và công nghệ (KH&CN) được thành lập ngày 27 tháng 01 năm 2000 theo Quyết định số 04/2000/QĐ-BTCCBCP của Trưởng ban Ban Tổ chức và Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ), có phạm vi hoạt động trên toàn quốc trong lĩnh vực thông tin, thư viện, tư liệu KH&CN.

Hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ và được sự bảo trợ của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (NASATI).

Hội Thông tin KH&CN Việt Nam là hội thành viên của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).

Ngày 08/01/2020, Hội Thông tin KH&CN Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội