24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoithongtin@vista.gov.vn 024-38256203; 62941739

Các nhiệm kỳ trước

Khoá I; Nhiệm kỳ 2000-2005

Chủ tịch Hội: 

Cụ Nguyễn Như Kim (1912-2008)

Các phó chủ tịch:

Bà Nguyễn Thị Bắc
TS Nguyễn Trọng
TS Nguyễn Văn Khanh
TS Tạ Bá Hưng

 

 

 

 

 

Tổng thư ký:

ông Vũ Văn Sơn

 

 

 

 

 

Khoá II; Nhiệm kỳ 2006-2010

Chủ tịch Hội: 

TS. Nguyễn Văn Khanh

Các Phó chủ tịch

TS Tạ Bá Hưng
ông Vũ Văn Sơn
ông Phạm Văn Vu
ông Phạm Văn Vu, PCT kiêm Tổng thư ký
ông Phạm Thế Khang
ông Phạm Thế Khang

 

 

 

 

 

 

Ông Võ Công Nam

Khoá III; Nhiệm kỳ 2011-2016

Chủ tịch: 

TS. Nguyễn Văn Lạng
TS. Nguyễn Văn Lạng

Các Phó Chủ tịch:

Phó Chủ tịch thường trực Phạm Văn Vu
ông Phạm Văn Vu; PCT thường trực
ông Lê Hải Châu
ông Lê Hải Châu
TS Đỗ Văn Chiến
TS. Tạ Bá Hưng
TS. Tạ Bá Hưng

 

 

 

 

 

Tổng thư ký

Ths. Cao Minh Kiểm
Ths. Cao Minh Kiểm