24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoithongtin@vista.gov.vn 024-38256203; 62941739

Hội thảo 2018

TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4 TỚI HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tổ chức tại Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2018

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (sau đây viết tắt là CMCN4.0) với xu hướng phát triển dựa trên nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống kết nối số hóa-vật lý-sinh học với sự đột phá của Internet kết nối vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (big data) đang làm thay đổi căn bản nền sản xuất của thế giới. CMCN 4.0 với đặc điểm là tận dụng một cách triệt để sức mạnh lan tỏa của số hóa và công nghệ thông tin. Làn sóng công nghệ mới này đang diễn ra với tốc độ khác nhau tại các quốc gia trên thế giới, nhưng đang tạo ra tác động mạnh mẽ, ngày một gia tăng tới mọi mặt của đời sống kinh tế – xã hội, dẫn đến việc thay đổi phương thức và lực lượng sản xuất của xã hội. Đồng thời nó cũng đặt ra những thách thức đối với một số ngành, lĩnh vực cụ thể trong đó có ngành thông tin-thư viện KH&CN.

Thực hiện chỉ thị Số: 16/CT-TTg, ngày 04 tháng 05 năm 2017 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận CMCN 4.0, nhằm chủ động nắm bắt cơ hội, đưa ra các giải pháp thiết thực tận dụng tối đa các lợi thế, đồng thời giảm thiểu những tác động tiêu cực của cuộc CMCN 4.0 đối với ngành/lĩnh vực Thông tin KH&CN và Thư viện; thực hiện chủ trương tăng cường phối hợp công tác giữa LHHVN và các hội thành viên, trong khuôn khổ nhiệm vụ phổ biến kiến thức, ngày hôm nay tại Hà nội, Hội Thông tin KH&CN Việt Nam phối hợp với Ban Thông tin và Truyền thông của LHH tổ chức thảo: “Tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tới hoạt động thông tin khoa học và công nghệ”.

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng gửi tới các Quý vị đại biểu tham luận của các chuyên gia, cán bộ đã và đang công tác trong lĩnh vực thông tin KH&CN và thư viện. Kỷ yếu Hội thảo gồm 03 phần. Phần thứ nhất các tham luận đề cập đến những vấn đề chung của CMCN4.0 tới sự phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam. Phần thứ hai các tham luận làm rõ tác động CMCN4.0 tới hoạt động thông tin KH&CN và thư viện, nêu các vấn đề, đề xuất kiến nghị chính sách phát triển ngành thông tin thư viện trong bối cảnh CMCN4.0. Phần thứ ba các tham luận thể hiện góc nhìn của các công ty công nghệ về xu hướng, ứng dụng công nghệ vào hoạt động thông tin thư viện trong bối cảnh CMCN4.0.

Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu tới Quý độc giả các bài viết trong Kỷ yếu Hội thảo.

PHẦN I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

 1. TS Trần Thanh Phương. Tác động và thách thức của Cách mạng công nghiệp 4.0 tới Việt Nam và một số giải pháp về phát triển tiềm lực ở nước ta trong giai đoạn tới. (Toàn văn: 01-TranThanhPhuong.pdf)
 2. TS Phạm Chí Trung. Blockchain – Xu thế và sự phát triển ở Việt Nam (Toàn văn: 02-PhamTheTrung.pdf)
 3. PGS.TS. Đỗ Văn Thành. Dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và thay đổi thế giới kinh doanh (Toàn văn: 03-DoVanThanh-BigData.pdf)

PHẦN II. HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN – THƯ VIỆN TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

 1. Ths. Đào Mạnh Thắng. Tổng quan về hệ tri thức việt số hoá (Bài trình  bày : 04-DaoManhThang-iTrithucViet.pdf)
 2. Ths. Nguyễn Mạnh Duy. Tình hình triển khai Hệ tri thức Việt số hóa (Bài trình bày: 05-NguyenManhDuy-Trienkhai-iTrithucViet.pdf)
 3. Ths. Nguyễn Hồng Hạnh. Xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 (Toàn văn: 06-NguyenHongHanh-CSDLQG-KHCN.pdf)
 4. Ths. Cao Minh Kiểm. Công nghệ Blockchain và tiềm năng ứng dụng vào lĩnh vực thông tin khoa học và công nghệ (Toàn văn: 07-CaoMinhKiem-Blockchain.pdf)
 5. Ths Nguyễn Thị Minh Trung, Ths. Nguyễn Lê Phương Hoài. Ảnh hưởng của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tới hoạt động thông tin – Thư viện (Bài toàn văn: 08-NguyenThiMinhTrung.pdf)
 6. Ths. Nguyễn Hữu Giới. Thư viện Việt Nam cần làm gì để hướng tới cách mạng công nghiệp 4.0 (Toàn văn: 09-NguyenHuuGioi.pdf)
 7. TS. Vũ Duy Hiệp. Phát triển thư viện số thông minh trong kỷ nguyên Cách mạng Công nghiệp 4.0. (Toàn văn:10-VuDuyHiep.pdf)
 8. Ths. Nguyễn Lê Phương Hoài. Tổng quan về quản trị dữ liệu, kiến thức dữ liệu và quản lý chất lượng dữ liệu.(Toàn văn: 11-NguyenLePhuongHoai.pdf)
 9. Phạm Văn Vu. Bàn về năng lực cán bộ thông tin trong thời đại Cách mạng Công nghiệp 4.0. (Toàn văn: 12-PhamVanVu.pdf)
 10. TS. Đỗ Văn Hùng. Khung năng lực cốt lõi dành cho cán bộ thư viện Việt Nam trong thế kỷ 21. (Toàn văn: 13-DoVanHung.pdf)

PHẦN III. MINH HỌA CỦA CÁC CÔNG TY CÔNG NGHỆ

 1. Dương Đình Hòa. OCLC – Kết nối mạng thư viện toàn cầu hợp tác chia sẻ tài nguyên và dịch vụ thư viện. (Bài trình bày: 14-ĐuonginhHoa.pdf)
 2. Đinh Anh Tuấn. Ứng dụng công nghệ thực tế ảo vào hoạt động học tập, thư viện và bảo tồn di sản văn hoá trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư : Trải nghiệm người dùng (Bài trình bày: 15-DinhAnhTuan.pdf