24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoithongtin@vista.gov.vn 024-38256203; 62941739

Hội thảo 2020

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Thông tin khoa học và công nghệ Việt Nam)

Đồ Sơn-Hải Phòng, ngày 08 tháng 01 năm 2020

Nhằm chào mừng ngày Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội, đồng thời triển khai tinh thần của Nghị quyết 52 của Bộ chính trị cũng như triển khai thực hiện chỉ thị Số: 16/CT-TTg, ngày 04 tháng 05 năm 2017 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận CMCN 4.0, nhằm chủ động nắm bắt cơ hội, đưa ra các giải pháp thiết thực tận dụng tối đa các lợi thế, đồng thời giảm thiểu những tác động tiêu cực của cuộc CMCN 4.0 đối với ngành/lĩnh vực Thông tin KH&CN và Thư viện, Hội Thông tin KH&CN Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chuyển đổi số trong hoạt động thông tin khoa học và công nghệ”.

Trân trọng giới thiệu tới các Hội viên và Quý độc giả các bài viết trong kỷ yếu Hội thảo khoa học này.

MỤC LỤC (01-Mucluc)

LỜI NÓI ĐẦU (02-Loinoidau)

CÁC BÀI VIẾT:

 1. Ths. Cao Minh Kiểm. Chuyển đổi số trong phát triển tài nguyên thông tin khoa học và công nghệ số (Toàn văn:  03-caominhkiem_chuyendoiso-tainguyenso.pdf)
 2. Tạ Tuấn Anh. Chuyển đổi số ngành thông tin khoa học và công nghệ để hội nhập quốc tế (Toàn văn:04-TaTuanAnh-chuyendoso-hoinhapQT.pdf)
 3. TSKH. Nguyễn Thị Đông. Chuyển đối số với hoạt động thông tin-thư viện (Toàn văn: 05-NguyenThiDong-ChuyendoisoHD-TT-TV.pdf)
 4. Đỗ Văn Hùng và Trần Hồng Hạnh. Nhân văn số và vai trò của thư viện trong hỗ trợ cộng đồng học thuật số (Toàn văn:06-DoVanHung-TranHongHanh.pdf)
 5. PGS. TS. Trần Văn Hải, Hoàng Lan Phương và Ths. Trần Thị Thanh Huyền. Quyền tác giả và giải pháp cho quá trình chuyển đổi số đối với thông tin khoa học và công nghệ (toàn văn: 07-TVHai-HLPhuong-TTTHuyen-BanquyenTG.pdf)
 6. Ths. Nguyễn Lê Phương Hoài. Quy định liên quan đến quyền tác giả trong hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam và hoạt động thư viện phù hợp quy định trên (Toàn văn: 08-NguyenLePhuongHoai-BanquyenTG.pdf)
 7. CN. Nguyễn Danh Hoàn. Chuyển đổi số trong dịch vụ công (Toàn văn: 09-NguyenDanhHoan-dichvucong.pdf)
 8. Hoàng Dũng. Chuyển đổi số trong khai thác thông tin và phổ biến dịch vụ thông tin – thư viện
 9. Ths. Nguyễn Hữu Giới. Chuyển đổi số ở các thư viện Việt Nam: lộ trình cần thiết để phục vụ cách mạng công nghiệp 4.0 (Toàn văn: 11-NguyenHuuGioi.pdf)
 10. Hà Thị Lan. Chuyển đổi số và số hóa trong hoạt động thông tin khoa học và công nghệ (Toàn văn: 12-HaThiLan.pdf )
 11. Ths. Đặng Thị Xuân, Ths. Nguyễn Hồng Liên, Ths. Mai Thị Thu và Ths. Hoàng Kim Dung. Xu hướng phát triển kho dữ liệu số và mô hình kho dữ liệu số tại Trung tâm thông tin và Dự báo kinh tế-xã hội quốc gia (Toàn văn: 13-DangThiXuan-vaCongsu.pdf)
 12. Ths. Lê Thị Ninh và Ths. La Thị Hoàn. Vai trò của dữ liệu trong tiến trình chuyển đổi số của hệ thống thông tin phân tích, dự báo kinh tế-xã hội (Toàn văn: 14-LeThiNinh-LaThiHoan.pdf)
 13. Vũ Thúy Hậu. Thư viện ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng tới chuyển đổi số (Toàn văn: 15-VuThuyHau.pdf)
 14. Ths. Nguyễn Lê Phương Hoài. Tạo lập và khai thác nguồn lực số trong hệ thống thư viện chuyên ngành khoa học xã hội (Toàn văn: 16-NguyenLePhuongHoai-nguonlucso.pdf)
 15. Ths., Nguyễn Thị Ngọc và Ths. Trần Thị Tươi. Tác động từ hành vi người dùng tin số đến hoạt động của Trung tâm Thông tin – Thư viện Học viện Ngân hàng (Toàn văn: 17-NguyenThiNgoc-TranThiTuoi.pdf)
 16. TS. Đoàn Hải Yến, CN. Hoàng Thị Bằng và CN. Đỗ Ngọc Dung. Chuyển đổi số: Góc nhìn của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (18-DHYen-HTBang-VDMThuy.pdf)
 17. Lê Thị Thu Giang. Xây dựng và phát triển mạng lưới thông tin khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng hướng tới chuyển đổi số (Toàn văn: 19-LeThiThuGiang.pdf)