24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoithongtin@vista.gov.vn 024-38256203; 62941739

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo “Góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Thư viện”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 3103/QĐ-BVHTTDL ngày 17/8/2018 về việc tổ chức những hội thảo  góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Thư viện tại 02 khu vực: miền Bắc và miền Nam.

Dự thảo Luật Thư viện có 06 chương 52 Điều quy định hoạt động thư viện; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động thư viện; quản lý nhà nước về thư viện. Dự thảo đã cụ thể hóa các chính sách về thư viện, đề xuất với Quốc hội trong Hồ sơ lập đề nghị Luật Thư viện các vấn đề sau: Đa dạng hóa các loại hình thư viện nhằm đẩy mạnh xã hội hóa để phát huy các nguồn lực, vốn tài liệu tạo điều kiện cho người dân có thêm cơ hội tiếp cận thông tin, tri thức; phát triển loại hình thư viện số tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân được tiếp cận và sử dụng thông tin thuận lợi ở mọi nơi, mọi lúc; đảm bảo tính minh bạch, cơ chế xử lý toàn diện đối với thư viện và bảo vệ vốn tài liệu thư viện thông qua các điều kiện thành lập, giải thể, chấm dứt hoạt động của thư viện; mở rộng chức năng và hoạt động của thư viện công lập nhằm tăng cường năng lực cung ứng dịch vụ công của thư viện; đổi mới quy định về phân hạng và đánh giá tác động của thư viện; kiện toàn hệ thống thư viện công cộng cấp huyện, cấp xã trên cơ sở sắp xếp, bố trí các mô hình phòng đọc sách, tủ sách cơ sở để phát huy hiệu quả đầu tư của Nhà nước trong phục vụ người dân học tập suốt đời.

(Xem dự thảo lần 3 Luật Thư viện:  tại: http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_LUAT/View_Detail.aspx?ItemID=494&TabIndex=2)

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ được xác định như một định hướng quan trọng của hoạt động thông tin khoa học và công nghệ

Tin trên VTV về Đại hội đại biểu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2017-2021)

Xem video trên Trang facebook của Hội